ΦΛΑΓΚΣΙΠ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Λ. Αλίμου 35, 17455 Άλιμος
Τηλ. 210 9850497
Fax 210 9850498